CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 7, ngày ……… tháng ……. Năm 2022  

 

ĐƠN XIN VẮNG MẶT

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tôi tên

:  

Sinh ngày

:  

CMND số

:  

Địa chỉ 

:  

 

Tôi là nguyên đơn trong vụ án ly hôn với bị đơn là Ông/ Bà:….             tại Tòa án nhân dân Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh    

Bằng đơn này, tôi xin phép được vắng mặt trong toàn bộ quá trình hòa giải, xét xử cũng như toàn bộ quá trình giải quyết vụ án của Tòa án.

Lý do: hiện nay do tình hình dịch bệnh căng thẳng, tôi đang sinh sống ở nước ngoài, nên không thể về Việt Nam để tham gia các buổi làm việc, xét xử vụ án ly hôn.

Kính mong Quý Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi.

Trân trọng!

Người làm đơn