Theo quy định tại điểm a khoản 1 mục I của Thông tư số 27/2007/TT – BCA (A11) thì đề nghị cấp riêng hộ chiếu của mẹ hoặc cha cùng với con dưới 14 tuổi gồm có:

  • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mấu quy định phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.
  • 04 ảnh (của cha hoặc mẹ ) mới chụp, cỡ 4×6 cm, mắt nhìn thẳng đầu để trần, phông nền màu trắng.
  • Bản sao giấy khai sinh của trẻ em đó ( mang theo bản chính để đối chiếu).
  • 04 ảnh (của trẻ em dưới 14 tuổi) cỡ 4×6 cm.