TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KHAI

Vào hồi …. giờ …, ngày … tháng 8 năm 2022. 

Tại: Tòa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi là: ….. , Sinh năm: 

Địa chỉ: 

Trong vụ án ly hôn với ông … 

Trình bày sự việc như sau:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Tôi và ông …..  đăng ký kết hôn theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …. , quyển số ….  tại Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày ….. Thời gian đầu cuộc sống rất hạnh phúc, chúng tôi có hai người con chung. Nhưng sau một thời gian dài chung sống, chúng tôi bất đồng quan điểm sống. Nhận thấy cuộc sống không còn hạnh phúc, tình cảm không thể hàn gắn, chúng tôi đã không còn chung sống cùng nhau nữa. 

Nay tình cảm đã hết, không thể đoàn tụ được nữa; nhận thấy đời sống chung không thể kéo dài nên tôi yêu cầu được ly hôn với ông ….. 

2. Về con chung:

Chúng tôi có 02 (hai) con chung:

Họ và tên

: …….  (nữ)

Sinh ngày

: ….

Họ và tên

: ….  (nữ)

Sinh ngày

: ….

Sau khi ly hôn, hai con …..  sẽ do tôi trực tiếp nuôi dưỡng, ông …. cấp dưỡng hai con như sau:

1, Bé…. 

: Cấp dưỡng 100.000.000 đồng/năm từ năm 2022 đến hết năm 2024.

2, Bé….

: Cấp dưỡng 200.000.000 đồng/năm từ năm 2022 đến hết năm 2028; 

 

3. Về tài sản chung và nghĩa vụ chung:

  • Về tài sản chung: chúng tôi tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  • Về nghĩa vụ chung: không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trên đây là toàn bộ bản khai của tôi xin trình bày cho Quý Tòa.

Kính mong Quý Tòa sớm xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi.

Trân trọng!


Người làm bản khai