CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  năm 2022

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Ly hôn)

 

Kính gửi:    TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

 

Người khởi kiện: Sinh năm: 

Thường trú: 

Điện thoại: 

Người bị kiện:                           Sinh năm:

Thường trú: 

Điện thoại: 

NỘI DUNG KHỞI KIỆN:

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

  1. Về quan hệ hôn nhân:

Tôi – Ông…. và Bà … kết hôn vào ngày …… và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn số……, do UBND xã …., huyện …. cấp. 

Chúng tôi chung sống hạnh phúc và có hai người con, chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành. Thế nhưng, gần mười năm trở lại đây, cuộc sống gia đình tôi có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc.

Nay, do nhận thấy hôn nhân không còn hạnh phúc, thực tế cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài, không thể hàn gắn lại, mục đích hôn nhân giữa chúng tôi không đạt được. Chúng tôi thường xuyên không nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều năm qua.

Vì vậy, tôi làm đơn này, kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay với bà…..

  1. Về con chung:

Chúng tôi có hai (02) con chung:

1. Họ tên:  , sinh năm…… , Giới tính: ….

2. Họ tên:  , sinh năm…… , Giới tính: …. 

Sau khi ly hôn, tôi mong muốn được nuôi hai con chung và yêu cầu Bà …. cấp dưỡng nuôi con như sau:

1. Họ tên:  , số tiền cấp dưỡng là: …… đồng/ tháng.

2. Họ tên:  , số tiền cấp dưỡng là: …… đồng/ tháng.

  1. Về tài sản chung: không yêu cầu Toà án giải quyết.

 

  1. Về nghĩa vụ chung: Không có.

 

Kính mong Quý Tòa sớm xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi. 

 

Để Tòa án có cơ sở giải quyết, Tôi xin cung cấp những tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của tôi là có căn cứ và hợp pháp theo bản danh sách các chứng cứ nộp kèm theo đơn này gồm:

2/ 01 Bản sao Giấy CMND của nguyên đơn.

3/ 01 Bản sao Hộ khẩu thường trú của nguyên đơn.

4/ Bản sao  Giấy khai sinh 02 người con.

Trân trọng!

Người khởi kiện