Theo quy định tại Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định như sau:

  • Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

  • Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

    • Bất động sản;

    • Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu:

    • Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.