Dạng hành vi này thường thấy khi người gây ra và nạn nhân là những người có quan hệ gia đình nhưng không có quan hệ huyết thống, máu mủ. Bên cạnh đó,cũng không ít trường hợp cha mẹ ruột xua đuổi con cái, hoặc con cái xua đuổi cha mẹ ruột. Tuy nhiên, hậu quả của hành vi này phải được đánh giá là nghiêm trọng thì mới xem xét truy cứu trách nhiệm. Thực tế cho thấy rất khó đánh giá được hậu quả thế nào đối với nạn nhân được coi là nghiêm trọng.

Ví dụ: Nạn nhân của hành vi này áp lực về tâm lý dẫn đến hành động tự tử…