Đất nông nghiệp, lâm nghiệp mà do một bên vợ hoặc chồng đứng tên trực tiếp ký hợp đồng thầu khoán để sản xuất kinh doanh không được coi là tài sản chung của vợ chồng và không chia khi vợ chồng ly hôn.