HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH

ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT

 

HĐ Số:    …………………….

 

       Căn cứ Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015

       Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

       Căn cứ vào chức năng hoạt động kinh doanh của Công ty …………………………...và yêu cầu của Công ty ………………………………....

 

Hợp đồng này được lập vào ngày …. tháng ….. năm ………...         

 

GIỮA:

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………………...

Tel                   : ……………………………………………………………………………………...

Fax                  : ……………………………………………………………………………………...

Đại diện bởi    : ……………………………………………………………………………………...

Chức vụ          : ……………………………………………………………………………………...

Số tài khoản tại Ngân hàng………………………………………………………………………….

VND               : ……………………………………………………………………………………..

USD                : ……………………………………………………………………………………..

Mã số thuế      : ……………………………………………………………………………………..

(Sau đây gọi tắt là “Bên Cung cấp”)

 

 

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………………...

Điện thoại       : ……………………………………………………………………………………...

Fax                  : ……………………………………………………………………………………...

Mã số thuế      : ……………………………………………………………………………………...

Đại diện bởi    : ……………………………………………………………………………………..            Chức vụ        : ……………………………………………………………………………………...

 

 (Sau đây gọi tắt là “ Công ty ”)

 

Sau khi bàn bạc, thảo luận Công ty  đồng ý nhận dịch vụ và Bên Cung cấp đồng ý thực hiện dịch vụ trọn gói cung cấp cho các khách mời của Công ty (“Dịch vụ”) chuyến đi ….. theo các điều khoản chi tiết sau:

 

ĐIỀU 1:          NỘI DUNG DỊCH VỤ

           

1.1              Bên Cung cấp sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói cho các khách mời của công ty trong chuyến đi …... với các nội dung như sau:

       Tổng số khách dự kiến: ….. khách ( tổng cộng với  ….. khách/ gói tour)

-          Trong đó:

* Số khách khởi hành từ Hà Nội: ………..khách ( dự tính)

Chi tiết chuyến bay     

1.

2.

3.

4.                           

* Số khách khởi hành từ Hồ Chí Minh: …….. khách  (dự tính)

Chi tiết chuyến bay:

            1.                                

            2.     

           

Tổng số khách dự kiến này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu trên thực tế của khách mời của Công ty vào tình hình visa được cấp,. Tổng số khách mời sẽ được Công ty thông báo trước cho Bên cung cấp theo quy định cuï theå tại Điều 3 Hợp đồng này.

 

- Ngày khởi hành và ngày kết thúc:

       Chương trình tham quan chi tiết ( đính kèm)

 

+ Ngày xuất vé: Không trễ hơn ngày …. tháng ….. năm ….... , Công ty sẽ cung cấp danh sách khách mời của Công ty  cho bên cung cấp chậm nhất vào ngày … tháng …..  năm …....

1.2              Thời hạn Cung cấp Dịch vụ: Bên Cung cấp sẽ tiến hành việc cung cấp Dịch vụ từ Ngày Bắt đầu là ………………... đến hết ngày ……………………...

 

ĐIỀU 2:          PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Tổng phí dịch vụ ước tính của Hợp Đồng : …………………..đ

(Bằng chữ:  ………………………………………………………………….. đ )

Chi tiết như sau: …………. đ x ……….  khách        = .......................... đ

 

Giá tour trọn gói nêu trên bao gồm: Vé máy bay khứ hồi trên hãng hàng không ………………..  - Thuế sân bay các nước – Thuế GTGT - Lệ phí an ninh sân bay & phụ phí xăng dầu (........... đ/khách - chi phí này có thể thay đổi vào thời điểm xuất vé)

- Khách sạn tiêu chuẩn nêu trong Chương trình tham quan chi tiết (2 khách/ phòng) - Tiền ăn tiêu chuẩn và vé tham quan theo chương trình

- Tiền bồi dưỡng cho tài xế và HDV địa phương - Xe vận chuyển trong toàn bộ chương trình tham quan - Hướng dẫn viên ………………….. theo đoàn

- Quà tặng: Ba lô du lịch, bao hộ chiếu, nón ………………….. …. . Chi tiết về chi phí cho tour trọn gói sẽ được liệt kê đầy đủ trong Chương trình tham quan chi tiết đính kèm.  Bảo hiểm du lịch Quốc tế với mức bồi thường tối đa ………... đ/khách và ……….. đ/hành lý.

 

@ Không bao gồm: Chi phí làm hộ chiếu, Tiền điện thoại - Giặt ủi – Hộ chiếu - Visa - Xe vận chuyển ngoài chương trình - Hành lý quá cước quy định và các chi phí cá nhân khác - Chi phí phòng đơn.

Giá tour nêu trên là cố định trong suốt thời hạn của Hợp đồng (ngoại trừ tiền thuế trong vé máy bay có thể tăng giảm theo quy định của hãng hàng không và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp).

Tổng Phí Dịch vụ cụ thể của Hợp đồng sẽ được tính căn cứ trên số lượng khách do Công ty yêu cầu cung cấp Dịch vụ trên thực tế Biên bản Thanh lý Hợp đồng và các chứng từ khác có liên quan do đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký xác nhận và đã bao gồm thuế GTGT, các chi phí, lệ phí khác có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng này.

 

2.2  Phương thức thanh toán:

2.2.1 Công ty sẽ thanh toán Phí Dịch vụ như đã thoả thuận tại Điều 2.1 nêu trên bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Cung cấp đã nêu ở trên theo từng đợt như sau:

-          Đợt 1: ….% Tổng Phí Dịch vụ ước tính của Hợp đồng ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết.

-          Đợt 2: …. % Tổng Phí Dịch vụ ước tính của Hợp đồng trước ngày khởi hành 2 tuần

-          Đợt 3: ...% Tổng Phí Dịch vụ ước tính của Hợp đồng và những chi phí phát sinh nếu có sẽ được Công ty  thanh toán cho Bên Cung cấp trong vòng …. (....) ngày sau khi thanh lý hợp đồng được ký.

Các Bên sẽ tiến hành nghiệm thu Dịch vụ và lập Biên bản Thanh lý Hợp đồng để cân đối và xác nhận số lượng và kết quả Dịch vụ mà Bên Cung cấp đã thực hiện cho Công ty  trên thực tế trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày cuối cùng …./…./….. của Thời hạn Cung cấp Dịch vụ quy định tại Điều 1.2 Hợp đồng.    

2.2.2 Bên Cung cấp sẽ phải hoàn trả lại cho Công ty tất cả số tiền mà Công ty đã thanh toán dư hoặc Công ty sẽ trả cho Bên Cung cấp tất cả những khoản tiền còn thiếu căn cứ trên Biên bản Thanh lý Hợp đồng đã được Các Bên cùng ký xác nhận và các chứng từ thanh toán khác có liên quan trong vòng ... (....) ngày kể từ ngày ký Biên bản Thanh lý Hợp đồng nêu trên.

2.2.3 Bên Cung cấp phải xuất hoá đơn tài chính hợp lệ cho Công ty đối với toàn bộ khoản Phí Dịch vụ đã được Công ty thanh toán theo Hợp đồng này trong vòng …..(....) ngày kể từ ngày ký Biên bản Thanh lý Hợp đồng.

 

ĐIỀU 3: THAY ĐỔI THỜI HẠN, HỦY CHUYẾN ĐI VÀ HOÀN VÉ

3.1 Trường hợp …………….. có yêu cầu hủy:         

* Thay đổi thời hạn cung cấp dịch vụ:                     

Ngoại trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, nếu ……………………có yêu cầu thay đổi thời hạn cung cấp dịch vụ này nêu tại điều 1.2 của hợp đồng này thì sẽ thông báo trước cho Bên cung cấp bằng Văn bản.. Trong trường hợp này…………….. sẽ  hoàn trả những chi phí hợp lí có liên quan mà Bên cung cấp này thực hiện cho …………... trên thực tế và chi  phí này phải được ………….. chấp thuận bằng văn bản.

* Hủy chuyến đi;

Ngoại trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, nếu ……………………có yêu cầu hủy toàn bộ Chương trình Du lịch như đã nêu tại Điều 3 Hợp đồng thì sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả những chi phí hợp lý có liên quan mà Bên cung cấp này thực hiện cho ………………. trên thực tế  nhờ vào  thỏa thuận tại Hợp đồng này cho ñeán thời điểm có yêu cầu hủy chuyến nêu trên và chi  phí này  phải được ……………. chấp thuận bằng văn bản.    

 

* Hủy chuyến:

-     Ngoại trừ trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng ………………..  được quyền hủy 10% trên số lượng khách dự kiến của mỗi lần khách hàng đi từ Hà Nội  và/hoặc Tp.HCM như quy định tại Điều 1.1 của Hợp đồng theo các nội dung như sau:

-           ……………………… được quyền hủy 10% trên số lượng khách dự kiến cho mỗi đầu khởi hành

-          Nếu sau ngày Xuất vé mà  ………….. hủy thì phải bị phạt 50% giá tour ( ………. đ / khách)  và phí hoàn vé ….. đ cho mỗi chuyến hủy.

 

3.2 Trường hợp Bên Cung cấp hủy bỏ chuyến đi:

* Ngoại trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, nếu Bên Cung cấp yêu cầu huỷ bỏ việc cung cấp Dịch vụ theo nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên Cung cấp phải thông báo bằng văn bản cho …………... 2 tuần trước Ngày Khởi hành và phải hoàn trả lại cho ………….. toàn bộ số tiền đã được………….. thanh toán theo Hợp đồng này bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Ngoài ra Bên Cung cấp sẽ phải bồi thường ngay toàn bộ thiệt hại cho ……………... số tiền tương đương 50% Tổng Phí Dịch vụ tạm tính của Hợp đồng và chịu phạt vi phạm 8% Tổng giá trị Hợp đồng cùng với khoản lãi suất 0,1%/ngày trên Tổng giá trị đã được……….  thanh toán trước cho Bên Cung cấp. 

* Bên Cung cấp phải tự chịu mọi thiệt hại, chi phí có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ đã thực hiện theo Hợp đồng này do yêu cầu huỷ chuyến đi của mình gây ra. 

 

ĐIỀU 4:          TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Mọi liên lạc, trao đổi giữa Các Bên sẽ được thực hiện qua điện thoại, fax hoặc email. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của thông tin, mọi sự liên lạc và trao đổi này sẽ được Các Bên tái xác nhận bằng việc ký kết văn bản liên quan để làm bằng chứng của sự thỏa thuận giữa Các Bên và sẽ được xem là thỏa thuận cuối cùng trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, mọi thông tin trao đổi sẽ được gửi đến những người đại diện giao dịch được Các Bên nhất trí chỉ định dưới đây:

Bên Cung cấp:     

                    :          

Chức danh      :          

Số ĐT              :          

Fax                  :          

[TÊN CÔNG TY] :    

Bà:                   :          

Số ĐT              :                      

Fax                  :          

Trường hợp có sự thay đổi người đại diện giao dịch nêu trên, bên có yêu cầu thay đổi phải có trách nhiệm thông báo cho bên kia biết hai (02) ngày trước ngày dự kiến thay đổi. 

 

ĐIỀU 5:          TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

5.1 Bên Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm:

-          Xuất vé theo yêu cầu của ……….. ….. ( ….. ) ngày trước Ngày Khởi hành hoặc theo qui định tại Điều 1.1 của Hợp đồng.

-          Sửa chữa và tái xuất lại vé sai do lỗi in ấn hoặc do nhầm lẫn thông tin ngay khi nhận được yêu cầu của ……………., chi phí phát sinh do phải sửa chữa và tái xuất lại vé sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của hãng hàng không.

-          Tiến hành thủ tục xin visa và các thủ tục cần thiết khác có liên quan nhằm đảm bảo cho khách mời của …………….. có thể tham gia chương trình tham quan này.

-          Làm tất cả thủ tục đăng ký tại sân bay cho các khách của ……………..tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sân bay Nội Bài.

-          Giữ liên lạc với đoàn khách của …………..  và liên hệ với các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý các tình huống phát sinh ngoài dự kiến xảy ra đối với khách của………….., nếu có, cho tới khi hết  Thời hạn Cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Điều 1.2 của Hợp đồng.  

-          Bên Cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sự thay đổi giờ bay từ phía hãng hàng không

……………………

-          Cùng với ……………….  tiến hành lập Biên bản Thanh lý Hợp đồng như nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

-          Chịu phạt vi phạm, chi trả lãi suất, bồi thường mọi thiệt hại, nếu có, xảy ra cho ………...nếu Bên Cung cấp vi phạm bất kỳ trách nhiệm nào đã thoả thuận trong Hợp đồng này như được quy định của pháp luật hiện hành.

-          Đảm bảo thực hiện đúng chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm của chương trình tham quan này được liệt kê trong Chương trình tham quan chi tiết và các thỏa thuận khác của Hợp đồng.

-          Cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến chương trình tham quan như: tổ chức họp hoặc có buổi hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn về chương trình tham quan, các thủ tục, thông tin cần thiết cho khách mời tham gia Chương trình tham quan này.

-          Đảm bảo an toàn cho khách mời của…………….  trong suốt thời gian tham gia chương trình.

5.2 ……………………. có trách nhiệm:

-          Cung cấp danh sách khách mời và các thông tin liên quan đến các khách mời của mình cho Bên Cung cấp theo nội dung đã thỏa thuận tại Điều 1.1 của Hợp đồng.

-          Cùng với Bên Cung cấp tiến hành lập Biên bản Thanh lý Hợp đồng như đã thoả thuận.

-          Thanh toán cho Bên Cung cấp đúng theo nội dung đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 6:          QUY ĐỊNH CHUNG

6.1       Bên Cung cấp đồng ý mua và duy trì bảo hiểm đối với trách nhiệm nghề nghiệp, tài sản, trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba và các trách nhiệm pháp lý khác của Bên Cung cấp liên quan đến mọi giao dịch Bên Cung cấp thực hiện trong Hợp đồng này

6.2       Các từ được viết hoa nhưng chưa được định nghĩa tại Điều khoản Chi tiết này sẽ có cùng nghĩa như quy định tại bản Điều khoản chung của Hợp đồng.

6.3       Các điều kiện không quy định trong Điều khoản Chi tiết này sẽ áp dụng theo Điều khoản chung của Hợp đồng.

ĐIỀU 7:          THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

-          Trong khi thực hiện Hợp đồng nếu phát sinh vấn đề mới cần thay đổi hoặc bổ sung Hợp đồng, Các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc thỏa thuận và lập Biên bản thỏa thuận bổ sung.

-          Các Phụ lục đính kèm, Biên bản bổ sung, Giấy xác nhận … và các văn bản khác được ký kết giữa Các Bên trong khi thực hiện Hợp đồng được xem như Phụ kiện bổ sung cho Hợp đồng chính.

-          Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến ngày Các Bên hoàn tất mọi quyền lợi và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng. Các bên sẽ ký Biên bản thanh lý khi Hợp đồng kết thúc.

-          Hợp đồng được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, Mỗi bên giữ hai (02) bản.                                         

           [TÊN CÔNG TY]

 

                  [TÊN CÔNG TY]