1.  Giới thiệu đồng bảo mật thông tin:

   Hợp đồng thông tin bảo mật (  Thỏa thuận không tiết lộ-NAD)  là sự thỏa thuận giữa các bên có sự ràng buộc về mặt pháp lý để thiết lập mối quan hệ thân thiết. Một loại thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa ít nhất hai bên về tài liệu, kiến ​​thức hay các thông tin bí mật mà các bên muốn chia sẻ với nhau vì mục tiêu chung nhưng cần giới hạn quyền truy cập bởi người thứ hai ba.

Các loại bảo mật thông tin thường được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Đối tác hàng: Thỏa thuận bảo mật thông tin;
 • Đối tác nhân sự trong công ty: Thỏa thuận bảo mật bí mật kinh doanh, các tài liệu, ý tưởng của doanh nghiệp;
 • Đối tác kinh doanh: Thoả thuận bảo mật các thông tin mà các đối tác đã nhận được trong quá trình giao dịch kinh doanh.

2. An ninh phân loại thông tin:

NDA đơn phương

 • Một NDA đơn phương (còn gọi là NDA một chiều) liên quan đến hai bên trong đó chỉ có một bên (tức là bên tiết lộ) dự án tiết lộ một số thông tin được định nghĩa cho bên kia (bên nhận) và yêu cầu thông tin đó phải là một ninh vì một số líp.
 • Ví dụ, thỏa thuận thường được yêu cầu đối với nhân viên mới, nếu họ có thể có quyền truy cập vào thông tin bảo mật về công ty. Trong những trường hợp như vậy, nhân viên sẽ là bên duy nhất ký kết.

NDA song phương

Một bài hát NDA phương (hay còn gọi là NDA hai chiều) liên quan đến hai bên trong đó cả hai bên dự án tiết lộ thông tin cho nhau và mỗi bên sẽ được bảo vệ nếu có những tiết lộ thêm không được phép. Loại NDA này là phổ biến khi các doanh nghiệp đang xem xét liên kết hoặc kết hợp với nhau.

NDA đa phương

Một NDA đa phương thức liên quan đến ba hoặc nhiều bên trong đó ít nhất một trong các dự án tiết lộ thông tin cho các bên khác và yêu cầu thông tin đó phải được bảo mật.

Loại NDA này trợ giúp Loại bỏ việc phải sử dụng NDA đơn phương hoặc song phương giữa hai bên. Ví dụ, chỉ cần một NDA đa phương thức được ký bởi ba bên, trong đó mỗi bên có ý định tiết lộ thông tin cho hai bên còn lại, thay vì sử dụng ba NDA song phương thức riêng giữa bên thứ nhất và bên thứ hai , bên thứ hai và bên thứ ba và bên thứ ba và thứ nhất.

Một NDA đa phương tiện có thể sở hữu bởi vì các bên liên quan xem xét, thực thi và thực hiện chỉ một thỏa thuận. Tuy nhiên, để có được một thỏa thuận NDA đa phương tiện cần tiến hành các cuộc đàm phán phân tích hơn giữa các bên liên quan để đạt được sự đồng thuận nhất trí về một thỏa thuận.

3. Khi nào cần hợp đồng thông tin bảo mật

 • NDArất phổ biến cho các doanh nghiệp tham gia cuộc trò chuyện với các doanh nghiệp khác. Họ cho phép bên chia sẻ cảm giác thông tin mà không sợ rằng nó sẽ nằm trong tay các cạnh tranh.
 • NDA server a target item trong nhiều tình cảm. NDA thường được yêu cầu khi hai công ty tham gia cuộc trò chuyện về công việc hợp tác kinh doanh nhưng muốn bảo vệ lợi ích của chính họ và các chi tiết của bất kỳ thỏa thuận nào. Trong trường hợp này, NDA cấm tất cả những người liên quan tiết lộ thông tin liên quan đến bất kỳ quy trình hoặc kế hoạch kinh doanh nào của bên kia hoặc các bên liên quan.
 • NDA cũng được sử dụng trước cuộc nói chuyện bình thường giữa một công ty kêu gọi vốn và nhà đầu tư có năng lực. Trong những trường hợp như vậy, NDA có nghĩa là ngăn các cạnh tranh đối thủ có được bí mật thương mại hoặc kế hoạch kinh doanh của mình.
 • Thông tin được bảo vệ có thể bao gồm chiến lược tiếp thị và kế hoạch bán hàng, khách hàng tiềm năng, quy trình sản xuất hoặc các quyền của phần mềm độc quyền.
 • If a NDA bị phạm vi bởi một bên, bên kia có thể yêu cầu tòa án ngăn chặn mọi tiết lộ thêm thông tin và có thể điều kiện bên trong phạm vi về thiệt hại tài chính.

Giải pháp của Luật Vạn Tín

Luật Vạn sự tư vấn, chỉnh sửa Hợp đồng bảo mật thông tin bao gồm các cơ bản nội dung sau đây:

Phạm vi công việc:

Công cụ mô tả có thể phạm vi bảo mật thông tin hoặc liệt kê các loại cơ bản được xây dựng theo tiêu chí để xác định các thông tin cần bảo mật.

Thông tin bảo mật của cam:

Nhận thông tin sẽ chỉ sử dụng những Thông tin Bảo mật cho mục tiêu thực hiện các công việc theo thỏa thuận giữa Các Bên trừ khi được phép khác đi bằng văn bản của Bên Cung cấp Thông tin và sẽ không cung cấp hay tiết lộ bất cứ Thông Tin Bảo Mật cho bất cứ bên thứ ba nào trừ trường hợp đó là nhân viên được Bên Nhận Thông Tin chỉ định thực hiện trực tiếp công việc và cần biết những Thông Tin Bảo Mật đó (Khoản 2 Điều 387 Bộ Luật Dân sự 2015)

Trong trường hợp Bên Nhận Thông tin phải tiết lộ các Mật khẩu Thông tin theo yêu cầu của pháp luật (bằng cách hỏi miệng, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu, hầu tòa hoặc các phương thức khác) , Bên Nhận Thông tin sẽ gửi cho Bên đối tác một văn bản thông báo ngay để Bên đối tác có thể thực hiện các hoạt động hợp tác hoặc các biện pháp bảo vệ phù hợp khác và / hoặc khước từ công việc tuân thủ các quy định of this Thoả thuận.

Trong trường hợp đồng phạm vi bảo mật được quy định trong hợp đồng này, bên tiết lộ sẽ phải trả cho bên còn lại tiền bồi thường thiệt hại, các khoản thất bại và phạt được thiết lập bởi tòa án.

Bên tiết lộ có quyền bồi thường cho tất cả các chi phí và lệ phí bao gồm cả chi phí liên quan đến bồi thường theo luật.

Ngoài ra còn có những cam khác theo sự thỏa thuận của các bên không có quy định của pháp luật.

Thời hạn

Thoả thuận sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ký hiệu ngày và sẽ hết hạn sau… năm kể từ Ngày Có Hiệu lực theo các bên.  Các sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi điều kiện và các điều khoản trong Thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực khi các Bên thỏa thuận và đồng ý với văn bản.

Thỏa thuận trọn vẹn:

Thỏa thuận cấu trúc thành một tổng thể Thỏa thuận giữa các Bên về nội dung quy định tại đây và bao hàm tất cả các cuộc thảo luận trước của các Bên về Thông tin Bảo mật. This Thỏa thuận sẽ không được sửa đổi ngoại trừ Thỏa thuận bằng văn bản sau ngày có hiệu lực của Thỏa thuận này được ký bởi Bên Cung cấp Thông tin và Bên Nhận Thông tin.

Pháp luật và Thẩm quyền giải quyết tranh chấp:

Hiệu lực, áp dụng, giải thích và thực hiện Thỏa thuận này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bất chấp chấp thuận hoặc khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này bao gồm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hình thành, hiệu lực hoặc kết thúc Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua trò chuyện hòa giải giữa các Bên.

Ngoài ra hợp đồng thông tin bảo mật còn có một số nội dung khác:

 • Quyền sở hữu;
 • Không bảo đảm;
 • Không ràng buộc;
 • Không được phép;
 • Không chuyển nhượng;
 • Vô hiệu;
 • Trả lại các tài liệu có chứa bí mật thông tin;
 • Đồng hợp đồng khác tài khoản

Dịch vụ tư vấn hợp đồng bảo mật thông tin của Luật Vạn Tín có gì khác biệt?

Luật Vạn Tín thực hiện các công việc tư vấn chỉnh sửa Hợp đồng bảo mật thông tin như sau:

 1. Xemxét các thông tin của đồng hợp tác, điều này có thể ảnh hưởng đến sự vô hiệu của đồng hợp tác.
 2. Phântích và đánh giá các điểm thuận lợi, bất lợi, rủi ro có thể gặp phải từng bên trong Hợp đồng.
 3. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hợp đồng điều khoản để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong hợp đồng và tránh các rủi ro pháp lý;
 4. Đưa ra các ý kiến ​​pháp lý để khách hàng đánh giá, quyết định trong các cuộc đàm luận, ký kế hội đồng;
 5. Cùngkhách hàng tham gia buổi đàm luận, thương lượng hợp tác với đối tác để bảo đảm quyền hợp pháp của khách hàng;
 6. Đồng hoàn thiện cho các kết hợp bên trong;
 7. Soạn thảo và hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu, biên soạn để áp dụng cho đồng quá trình thực hiện;
 8. Tưvấn xử lý các ngôn ngữ phát sinh trong quá trình thực hiện đồng
 9. Soạn thảo / Rà hợp đồng phụ lục, Biên bản thỏa thuận, Thông báo, Công văn trả lời… để thay đổi, đồng điều chỉnh.
 10. Soạn thảo Biên bản thanh lý, đồng biên bản quyết toán.

Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau :

 1. Soạn mới hợp đồng bảo mật thông tin
 2. Rà và tư vấn đồng bảo mật đã được chỉnh sửa sẵn.

Hợp đồng tư vấn quy định tại TP. HCM của Luật Vạn Tín

Các dịch vụ Luật Vạn Tín cung cấp đều được thực hiện theo quy trình chi tiết sau đó để mang lại hiệu quả tốt nhất, hạn chế sai chế độ cho khách hàng:

 • Bước 1: Nhận yêu cầu từ khách hàng.
 • Bước 2: Luật VạnTín nghiên cứu và tư vấn ban đầu.
 • Bước 3: Luật VạnTín thông báo dịch vụ phí.
 • Bước 5: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý + thu phí dịch vụ đợt 1.
 • Bước 6: Soạnthảo / Rà soát / Tư vấn hợp đồng cho khách hàng.
 • Bước 7: Gửibản thảo hợp đồng cho khách hàng xem xét và góp ý
 • Bước 8: Chỉnh sửa và hoàn thiện đồng
 • Bước 9: Bangiao hợp đồng và hợp đồng dịch vụ thanh toán + đợt cuối.

Để được tư vấn nhanh, chính xác, bạn hãy liên hệ với Luật Vạn Tín ngay nhé!