CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN 

 

Kính gửi: Tòa Án Nhân Dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Họ tên chồng:                                 Sinh ngày:   

CCCD số:     cấp ngày     tại Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.  

Thường trú:  

Số điện thoại: …………………….. 

Họ tên vợ:                                      Sinh ngày:   

CCCD số:        cấp ngày           tại Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

Thường trú:     

Số điện thoại:………………………. 

Chúng tôi yêu cầu Toà án Nhân dân Quận 7 công nhận các nội dung sau: 

  1. Về quan hệ hôn nhân: 

Tôi – Ông…. và Bà … kết hôn vào ngày …… và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn số……, do UBND xã …., huyện …. cấp.  

Chúng tôi chung sống hạnh phúc và có hai người con, chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành. Thế nhưng, gần mười năm trở lại đây, cuộc sống gia đình tôi có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc. 

Nay, do nhận thấy hôn nhân không còn hạnh phúc, thực tế cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài, không thể hàn gắn lại, mục đích hôn nhân giữa chúng tôi không đạt được. Chúng tôi thường xuyên không nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều năm qua.  

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thuận tình ly hôn này, kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay. 

  1. Về con chung 

Chúng tôi có ba (03) con chung: 

1. Họ và Tên:   – Giới tính:     – Sinh ngày:   

2. Họ và Tên:     – Giới tính:     – Sinh ngày:   

3. Họ và Tên:     – Giới tính:    – Sinh ngày:    

Chúng tôi thống nhất là giao 03 con chung cho Bà …. Nuôi.  Ông …. đồng ý cấp dưỡng nuôi con như sau: 

1. Họ và Tên:   , số tiền cấp dưỡng…… đồng/ tháng. 

2. Họ và Tên:    , số tiền cấp dưỡng…… đồng/ tháng. 

3. Họ và Tên:     , số tiền cấp dưỡng…… đồng/ tháng. 

  1. Về tài sản chung và nghĩa vụ chung:  

- Về tài sản chung: Chúng tôi tự thoả thuận. 

- Về nghĩa vụ chung: Không có. 

Tôi xin cung cấp những tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của tôi là có căn cứ và hợp pháp theo bản danh sách các chứng cứ nộp kèm theo đơn này gồm: 

1/ 01 Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn 

2/ 01 Bản sao Giấy CMND, Hộ khẩu thường trú. 

3/ 03 Bản sao Giấy khai sinh. 

Kính mong Quý Tòa sớm xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi. 

Trân trọng! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2022

Vợ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chồng

(Ký và ghi rõ họ tên)