Theo quy định của pháp luật, Tòa án tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu giải quyết về con thì giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn; nếu có yêu cầu giải quyết về tài sản thì tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thoả thuận của các bên; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết và có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.