Bạn cần đến Đại lý để phân phối hàng hóa?

Bạn vẫn còn nhiều thắc mắc về pháp luật khi chỉnh sửa hợp đồng Đại Lý với đối tác?

Bạn muốn tìm kiếm đồng tư vấn pĐại lý tại TP. HCM?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng Đại lý và tìm kiếm được uy tín để tư vấn cho bạn về các vấn đề này.

Những điều cần biết về tư vấn phân  phối  tại TP. HCM

Hiện nay, liên kết với sự phát triển của đất nước là nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng trưởng đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những thương nhân còn yếu kém hay mới bước ra thị trường rất dễ bị “ló”, làm điều đó hiệu quả kinh doanh với một nhân viên khác bằng cách thực hiện quản lý lớn hoặc bên trong quản lý lớn để đạt được lợi ích thế giới, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, bên ngoài đại lý và được hỗ trợ bởi bên trong đại lý để hai bên cùng phát triển, hoạt động mở rộng một cách tốt nhất.

– Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó, một bên (bên đại lý) nhân danh chính mình để thực hiện công việc mua bán, bán hàng hóa cho bên kia (bên đại lý) hoặc cung cấp dịch vụ service của bên kia (bên đại lý giao dịch) cho khách hàng để thưởng thức lao động.

– Chủ nhân của đại lý đồng là các thương nhân.

Theo Điều 167 Luật thương mại 2005 quy định về bên đại lý và bên đại lý:

 1. Bên đại lý là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc tiền mua hàng cho đại lý bán hoặc là thương nhân ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung cấp dịch vụ.
 2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận các quyền cung cấp dịch vụ.

– Bên đại lý phải sử dụng chính danh nghĩa của mình để thực hiện công việc mua bán hàng hóa  cho bên đại lý. Trọng hệ thống hợp đồng, làm bên đại lý thực hiện công việc mua bán, bán hàng hóa cho mình thông qua bên đại lý, bắt buộc phải có quyền kinh doanh những hàng hóa đó, hay nói cách khác là phải có ngành, nghề kinh doanh doanh phù hợp với đại lý hàng hóa.

– Chủ sở hữu hàng hóa là bên đại lý, đại lý chỉ là người bên đại lý giao dịch định đoạt hàng hóa. Trong hệ thống đại lý mua bán hàng hóa, bên đại lý chỉ giao hàng hóa cho bên đại lý bán hàng mà không chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên đại lý (bên đại lý chỉ chuyển quyền sử dụng chủ hàng hóa cho bên đại lý lý).

– Về trách nhiệm của đại lý cung cấp dịch vụ :  Liên trách nhiệm về chất lượng của đại lý cung cấp dịch vụ, chất lượng của đại lý cung cấp dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình đưa ra ( Khoản 5 Điều 175 Luật thương mại 2005) .

– Bên đại lý chịu sự kiểm tra, giám sát của bên đại lý và báo cáo tình hình hoạt động với bên đại lý (Khoản 6, Điều 175 Luật thương mại 2005 ). 

Đồng định dạng đại lý các loại:

Điều 169 Luật thương mại 2005 quy định các đại lý định dạng sau:

– Đại lý bao gồm định dạng đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán toàn bộ khối lượng hàng hóa hoặc cung cấp đầy đủ một dịch vụ cho bên đại lý.

– Các quyền của đại lý là định thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên trong đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một số hoặc một số dịch vụ định nghĩa .

– Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện công việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho bên đại lý giao dịch phiên dịch.

– Other đại lý hình thức mà các bên thỏa thuận (như hoa hồng đại lý, đại lý bảo đảm thanh toán…

Tại  sao cần Luật sư tư vấn Hợp đồng mua bán hàng hóa

Quá trình làm việc kinh doanh theo hình thức tuyệt vời, bên ngoài quy trình bình thường, tranh chấp nhận sau:

– Tranh chấp nhận về phạm vi nghĩa vụ thanh toán, bên đại lý bán xong hàng hóa nhưng không đủ thanh toán hoặc không thanh toán lại tiền cho bên đại lý khi đến hạn.

– Tranh chấp nhận trong việc xác định trách nhiệm khi tài sản bị lỗi, mất mát, hư hỏng.

– Bên đại lý không thỏa thuận hàng hóa theo đơn đặt hàng của Bên đại lý (như về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng …)

– Tranh chấp nhận bên đại lý bán phá giá, giả mạo hàng hóa làm ảnh hưởng uy tín bên đại lý bán phá giá.

– Tranh chấp nhận về một công việc trên mạng, đồng đình đám không báo trước với bên còn lại.

– Ngoài ra, còn lại các bức tranh khác với các thỏa thuận trong đại lý hợp đồng.

Giải pháp của Luật Vạn Tín

Luật Vạn sự tư vấn, chỉnh sửa Hợp đồng Đại lý hóa bao gồm các cơ bản nội dung sau đây:

1. Đại lý đối tượng :

– Xác định về loại hàng hóa, dịch vụ mà bên đại lý sẽ giao hoặc quyên góp cho bên đại lý (cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa, dịch vụ đó như tên, hình thức, chất lượng, số lượng, khối lượng…)

2. Thời gian, phương thức và điểm nhận trong đại lý đồng:

– Thoả thuận về thời gian, địa điểm giao và nhận hàng hóa, cần xác định thông tin về địa chỉ, số lượng sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được nhận đối với mỗi lần nhận sản phẩm. Đối với chi phí liên kết đến công việc nhận sản phẩm như chi phí xếp loại, kiểm tra chi phí… thì các bên trong đồng thuận thỏa mãn với nhau về bên phải chịu chi phí.

3. Thù lao đại lý:

– Trường ngoại lệ có khác thỏa thuận, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.

+ Trường hợp bên đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung cấp dịch vụ ứng dụng.

+ Trường hợp bên đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá bên đại lý thì bên đại lý bị chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung cấp dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên đại lý ấn định cho bên đại lý.

 • Đồng tác động của các bên không thỏa mãn về mức lao động, mức thù lao được tính như sau:

+ Mức thù lao thực hiện mà các bên đã được trả trước đó;

+ Trường hợp không áp dụng được ở điểm này thì mức thù lao trung bình được áp dụng cho cùng một loại hàng hóa, dịch vụ mà bên đại lý đã trả cho các đại lý khác;

+ Trường hợp không áp dụng được điểm a và điểm b thì mức thù lao đại lý là mức thông thường được áp dụng cho cùng một loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

4. Phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán:

Bên đại lý phải thanh toán cho bên đại lý tiền số (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với số lượng giá trị của sản phẩm giao dịch trong thời gian hóa đơn vị mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đồng đồng. Hai bên có thể thỏa mãn về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán công cụ, cách thức thanh toán…

Đối với trường hợp nợ thanh toán, bên đại lý có thể dừng sản phẩm cho đến khi bên đại lý thanh toán sao cho tổng số nợ và giá trị đặt sản phẩm mới theo mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận .

5. Hiệu lực thời hạn của đồng đại lý:

Hai thỏa thuận về thời hạn. Nếu cả hai mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hợp đồng trong thời gian tối thiểu làm hai bên thỏa thuận.

Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương pháp hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trước một khoảng thời gian tối thiểu mà hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày một tin nhắn bằng văn bản về kẻ hủy diệt cùng một lúc (Điều 177 Luật Thương mại 2005).

Ngoài ra, hai bên có thể tự thỏa thuận về các đồng trường chỉ được nâng cấp, như bên đại lý có các quyền đình chỉ hợp đồng ngay khi bên trong phạm vi đại diện trong các vấn đề sau:

– Làm giảm uy tín hoặc làm giảm chất lượng của bên đại lý, bán phá giá với bên đại lý…

– Ngoài các nội dung trên, hợp đồng  Đại lý  còn có các nội dung:

+ Danh sách được hỗ trợ.

+ Chính sách bảo mật về nhân viên.

+ Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ.

+ Trách nhiệm đồng phạm và bồi thường thiệt hại.

+ Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

+ Tài khoản cuối cùng.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng Đại Lý của Luật Vạn Tín có gì khác?

Luật Vạn Tín thực hiện các công việc tư vấn chỉnh sửa Hợp đồng Đại lý như sau:

 1. Xemxét các điều khoản của hợp đồng, thông tin của đồng bên trong hợp đồng;
 2. Phântích và đánh giá các điểm thuận lợi, bất lợi, rủi ro có thể gặp phải khách hàng Hợp đồng Đại lý.
 3. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi cho hàng hóa trong hợp đồng và tránh các pháp lý rủi ro;
 4. Đưa ra các ý kiến ​​pháp lý để khách hàng đánh giá, quyết định trong các cuộc thảo luận, ký kết hội đồng;
 5. Cùngkhách hàng tham gia buổi thảo luận, thương lượng hợp tác với đối tác để bảo đảm quyền hợp pháp của khách hàng;
 6. Đồng hoàn thiện cho các kết hợp bên trong;
 7. Soạn thảo và hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu, biên soạn để áp dụng cho đồng quá trình thực hiện;
 8. Tưvấn xử lý các ngôn ngữ phát sinh trong quá trình thực hiện đồng
 9. Soạn thảo / Rà hợp đồng phụ lục, Biên bản thỏa thuận, Thông báo, Công văn trả lời… để thay đổi, đồng điều chỉnh.
 10. Soạn thảo biên bản thanh lý, đồng biên bản quyết toán.

Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau :

 1. Soạn thảo mới Hợp đồng Đại Lý,
 2. Soạn thảo quy trình, kèm theo mẫu biểu để thực hiện hợp đồng;
 3. Rà và tư vấn hợp đồng Đại lý đã được chỉnh sửa sẵn.
 4. Tham gia tọa đàm cùng khách hàng;

Hợp đồng tư vấn quy định tại TP. HCM của Luật Vạn Tín

Các dịch vụ Luật Vạn Tín cung cấp đều được thực hiện theo quy định sau đó để mang lại hiệu quả tốt nhất, hạn chế sai chế độ cho khách hàng:

 • Bước 1: Nhận yêu cầu từ khách hàng.
 • Bước 2: Luật VạnTín nghiên cứu và tư vấn ban đầu.
 • Bước 3: Luật VạnTín thông báo dịch vụ phí.
 • Bước 5: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý + thu phí dịch vụ đợt 1.
 • Bước 6: Soạnthảo / Rà soát / Tư vấn hợp đồng cho khách hàng.
 • Bước 7: Gửibản thảo hợp đồng cho khách hàng xem xét và góp ý
 • Bước 8: Chỉnh sửa và hoàn thiện đồng
 • Bước 9: Hợp đồng Bangiao và hợp đồng dịch vụ thanh toán + cuối đợt.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng Đại Lý tại TP. HCM chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy để giúp bạn chế được những rủi ro có thể xảy ra cũng như đảm bảo quyền lợi nhất trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa.

Để được tư vấn nhanh chóng, chính xác, bạn hãy liên hệ với Luật Vạn Tín ngay nhé!