Thủ tục xin cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho công dân Việt Nam đang ở trong nước được quy định tại điểm 1 mục IV của Thông tư số 02/2008/TT – BNG, cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:
  • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu. Người đề nghị cần điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. Trường hợp trẻ em đi thăm, đi theo thì Tờ khai cần có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em (nếu là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước) hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú của trẻ em.
  • 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 1 năm; trong đó 1 ảnh dán vào Tờ khai đóng dấu giáp lai, 2 ảnh đính kèm.
  • Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 136/2007/NĐ – CP.
  • Thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam:Bộ Chính trị Trung ương Đảng;Ban Bí thư Trung ương Đảng.Các Ban trực thuộc Trung ương Đảng,  Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.
  • Thuộc Quốc hội:Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Các Ủy ban của Quốc hội, Các Ban của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
  • Văn phòng Chủ tịch nước.
  • Thuộc Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
  • Tòa án nhân dân tối cao.
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
  • Thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương:Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Thuộc các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương :Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  • Xuất trình hộ chiếu dã được cấp ( nếu có) để làm thủ tục hủy hộ chiếu.
  • Trường hợ hộ chiếu phải có công văn thông báo của Cơ quan chủ quản của người được cấp hộ chiếu.
  • Trường hợp đi thăm hoặc đi theo thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan thông tấn báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài quy định tại khoản 11 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 136/2007/NĐ – CP cần bổ sung ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức, Cán bộ Bộ Ngoại giao, đó là các trường hợp:
   • Vợ hoặc chồng của những không phục vụ trong ngành Ngoại giao thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao cùng đi theo hành trình công tác, vợ ( hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của những người đang phục vụ trong ngành ngoại giao thuộc diện được cấp hộ chiếu Ngoại giao cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.
   • Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.
   • Trường hợp là con dưới 18 tuổi cần bổ sung bản chụp giấy khai sinh hoặc quyết định công nhân nuôi con nuôi, quyết định công nhận giám hộ (xuất trình bản chính để đối chiếu).
 2. Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước có thể yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp các thông tin bổ sung trong trường hợp chưa rõ về hồ sơ, giấy tờ của người đề nghị.
 3. Trường hợp cấp hộ chiếu cho những ngươi không thuộc diện theo quy định, nhưng trong trường hợp cần thiết do yêu cầu chiếu đi công tác, Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước chỉ xem xét giải quyết trên cơ sở đề nghị của Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 136/2007/NĐ – CP như đã nêu ở điểm a nêu trên, không xét cấp độ hộ chiếu trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc được ủy quyền.
 4. Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước xem xét giải quyết cấp hộ chiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Theo quy định tại Thông tư số 66/2009/TT – BTC lệ phí cấp hộ chiếu mới là 200.000 đồng/ hộ chiếu, lệ phí cấp lại hộ chiếu là 400.000 đồng/ hộ chiếu.