Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc ( trừ trường hợp người lao động làm theo hợp đồng lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động theo hợp đồng lao động đã xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau điều trị 6 tháng liền và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều trị quá nữa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục, doanh nghiệp cơ quan tổ chức chấm dứt hoạt động)

Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ về việc khác được người sử dụng lao động cho phép.

Người lao động là nữ trong các trường hợp kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy trường hợp người lao động là nữ đang nghỉ thai sản thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.