Theo quy định tại điểm 3 Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú sinh sống lâu dài ở nước ngoài.