Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện người lao động chấm dứt làm việc cho người sử dụng lao động do hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt, do người lao động bị sa thải, hoặc do một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Hợp đồng đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Hết hạn hợp đồng.
  • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng.
  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
  • Người lao động bị kết án tù giam hoặc cấm làm công việc cuc theo quyết định của Tòa án.
  • Người lao động chết, mất tích theo tuyên bố của Tòa.

Điều 36 Bộ luật lao động 2012:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn là việc của người lao động hoặc người sử dụng lao động tuyên bố chấm dứt hợp đồng khi đã thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 39 Bộ luật lao động 2012.