Bộ Luật Lao động năm 2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với nhiều quy định mới về:

 • Thử việc, thời gian thử việc mới 180 ngày
 • Hợp đồng lao động,
 • Thang lương, bảng lương,
 • Cách chi trả tiền lương tháng,
 • Các trường hợp Doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Các trường hợp Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Các Doanh nghiệp vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các thay đổi của Bộ Luật Lao động năm 2021 theo link  sau:

Doanh nghiệp cần tiến hành sửa đổi bổ sung các hồ sơ quản lý lao động để phù hợp với các quy định pháp luật:

 1. Hợp đồng lao động
 2. Hợp đồng thử việc
 3. Nội quy lao động
 4. Quy chế trả lương, thưởng
 5. Quy chế về đánh giá nhân sự, đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
 6. Quy định về xử lý kỷ luật lao động
 7. Các quy chế, quy định khác về quản lý lao động.

Luật Vạn Tín, Công ty Luật chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho Doanh nghiệp. Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng bảo mật thông tin dành cho người lao động;
 2. Tư vấn và soạn thảo Quy trình biểu mẫu về quản lý lao động, bao gồm: Quy trình tuyển dụng; Quy trình thử việc; Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; Quy trình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động; Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình xử lý kỷ luật người lao động.
 3. Tư vấn về BHXH cho người lao động, tư vấn mức đóng BHXH, đăng ký thay đổi BHXH hàng tháng
 4. Tư vấn xây dựng thang bảng lương, bảng mô tả công việc
 5. Tư vấn xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xây dựng bảng mô tả công việc của từng vị trí công việc
 6. Tư vấn Xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể
 7. Đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể tại Sở Lao động
 8. Tư vấn xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài
 9. Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, bồi thường, các khoản trợ cấp,…
 10. Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, cho nghỉ việc, tạm dừng hợp đồng lao động, sa thải người lao động vi phạm Nội quy lao động …
 11. Tư vấn giải quyết các vi phạm về lao động, tranh chấp lao động