1. Các căn cứ để tiến hành cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu, côngn nghệ, vì lý do kinh tế

Thay đổi cơ cấu công nghệ:

– Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động

– Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm

– Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gần với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động

Lý do kinh tế:

– Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế

– Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế

2. Các bước tiến hành:

BƯỚC 1: 

 • Công việc: Nhà đầu tư của NSDLĐ sẽ ban hành quyết định/nghị quyết về việc cho thôi việc.
 • Người thực hiện: Nhà đầu tư của NSDLĐ (công ty mẹ,…)
 • Văn bản:  Quyết định/ Nghị quyết về việc cho thôi việc

BƯỚC 2: 

 • Công việc: NSDLĐ sẽ ban hành quyết định/nghị quyết về việc cho thôi việc
 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản:  Quyết định/ Nghị quyết về việc cho thôi việc

BƯỚC 3:

 • Công việc: Nếu nhiều NLĐ phải thôi việc, mất việc làm:⇒ Xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động – với sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn
 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản:  Phương án sử dụng lao động

LƯU Ý: Trường hợp ảnh hưởng tới 1 NLĐ thì không phải thực hiện bước này

BƯỚC 4:

 • Trường hợp 1: Nếu không thể sắp xếp công việc mới cho (nhiều) NLĐ:⇒ Chuyển qua bước 5

Người thực hiện: Người sử dụng lao động

 • Trường hợp 2: Nếu người lao động được sắp xếp công việc mới:⇒ Ký kết phụ lục hợp đồng lao động cho người lao động mới

Người thực hiện: Người sử dụng lao động

Văn bản: Phụ lục hợp đồng lao động

BƯỚC 5: 

 • Công việc:

Cho NLĐ thôi việc

(*) Trường hợp cho thôi việc 2 NLĐ trở lên, NSDLĐ phải thoả thuận với Ban chấp hành Công đoàn và thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động

BƯỚC 6:

 • Công việc: Ban hành Quyết định chấm dứt HĐLĐ với NLĐ
 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: Quyết định chấm dứt HĐLĐ
 • Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo cơ quan quản lý nhà nước về lao động

LƯU Ý: Hai bên có thể tự thoả thuận để chấm dứt hợp đồng lao động

BƯỚC 7:

 • Công việc: Thực hiện các nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng lao động

⇒ Thanh toán các chi phí sau khi chấm dứt hợp đồng và tiến hành xác nhận, chốt sổ BHXH

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động, Kế toán
 • Thời gian:  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ

* Các giải pháp thay thế: Đối với các giải pháp thay thế, NSDLĐ sẽ không phải mất thêm thời gian để tiến hành cho thôi việc theo đúng luật. Những bước trong giải pháp thay thế sẽ được rút ngắn và tạo thuận tiện hơn cho NSDLĐ.

3. NSDLĐ có thể thương lượng với NLĐ làm đơn xin nghỉ việc hoặc hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ. Các bước tiến hành như sau:

0003-1-1-768x229

4. Sơ đồ quy trình chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu , công nghệ, vì lý do kinh tế

0002-31-768x1010

Luật Vạn Tín, Công ty Luật chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho Doanh nghiệp. Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng bảo mật thông tin dành cho người lao động;
 2. Tư vấn và soạn thảo Quy trình biểu mẫu về quản lý lao động, bao gồm: Quy trình tuyển dụng; Quy trình thử việc; Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; Quy trình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động; Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình xử lý kỷ luật người lao động.
 3. Tư vấn về BHXH cho người lao động, tư vấn mức đóng BHXH, đăng ký thay đổi BHXH hàng tháng
 4. Tư vấn xây dựng thang bảng lương, bảng mô tả công việc
 5. Tư vấn xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xây dựng bảng mô tả công việc của từng vị trí công việc
 6. Tư vấn Xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể
 7. Đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể tại Sở Lao động
 8. Tư vấn xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài
 9. Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, bồi thường, các khoản trợ cấp,…
 10. Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, cho nghỉ việc, tạm dừng hợp đồng lao động, sa thải người lao động vi phạm Nội quy lao động …
 11. Tư vấn giải quyết các vi phạm về lao động, tranh chấp lao động