“Lương tháng 13 quy định thế nào?”, “Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không?”, “Lương tháng 13 có tính đóng BHXH không?”, đây luôn là vấn đề “nóng” được tất cả các doanh nghiệp quan tâm mỗi dịp Tết đến xuân về. Do đó, Luật Vạn Tín xin đưa ra các câu trả lời về vấn đề trên, mời Quý Doanh nghiệp tham khảo.

1. Lương tháng 13 quy định thế nào?

Bộ luật lao động 2019 (và cả Bộ luật lao động 2012 trước đây) đều không quy định cụ thể về lương tháng 13 mà chỉ có quy định về thưởng từ Doanh nghiệp cho người lao động. Cụ thể:

Căn cứ quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021):

“Điều 104. Thưởng

  1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Theo đó, lương tháng 13 được xem như là khoản tiền thưởng cuối năm của Doanh nghiệp cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không?

Như quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động 2019 đã trích dẫn ở trên, lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng cuối năm mà Doanh nghiệp thưởng cho người lao động dựa trên cơ sở thỏa thuận, pháp luật hoàn toàn không can thiệp vấn đề doanh nghiệp có thưởng cho người lao động hay không.

Doanh nghiệp chỉ bắt buộc phải trả lương tháng 13 nếu có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc quy chế nội bộ doanh nghiệp có quy định lương tháng 13 và phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của người lao động, điều kiện được hưởng lương tháng 13 sẽ do Doanh nghiệp quy định cụ thể.

Đây là chính sách của doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn nhân lực và doanh nghiệp sẽ tự cân nhắc đưa ra các quy định về điều kiện được hưởng riêng hoặc cách tính, mức hưởng sẽ khác nhau phụ thuộc vào những thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và người lao động.

Như vậy, việc Doanh nghiệp có phải trả lương tháng 13 cho người lao động hay không sẽ căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên và quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

3. Lương tháng 13 có tính đóng BHXH không?

Căn cứ Khoản 3, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/2/2018 hướng dẫn về xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội:

“Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca;…”

Như vậy, tiền lương tháng thứ 13 (hay tiền thưởng) không làm căn cứ để đóng BHXH.

Lưu ý: Từ ngày 01/01/2021, ngoài việc thưởng bằng tiền, Doanh nghiệp có thể thưởng cho nhân viên bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác như chuyến du lịch, vé tham quan,… (Điều 104 Bộ luật lao động 2019).

Nội dung tư vấn và quy định được dẫn chiếu trong bài viết này là tại thời điểm tư vấn và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng đọc bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện.

HOTLINE TƯ VẤN:  028 7309 6558 – 090 282 6558

WEBSITE: Thuviendoanhnghiep.vn

EMAIL: info@api.luatvantin.com.vn