Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì việc chia tài sản này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình, quyền, lợi ích hợp pháp của của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng khả năng lao động và không có tài sản riêng để tự nuôi mình, do đó, văn bản chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị coi là vô hiệu.

Trong trường hợp này, việc anh S và chị B chia tài sản là ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của con trai là vi phạm đến quyền lợi của đứa trẻ, do vậy, việc phân chia tài sản liên quan đến ngôi nhà trên sẽ bị coi là vô hiệu.