Thủ tục khai thuế môn bài theo năm được quy định như sau:

 • Trình tự thực hiện:
  • Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính 9đối với trường hợp người nộp thuế đang kinh doanh). Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc người nộp thuế bắt đầu kinh doanh thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.
  • Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
  • Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo số thuế đã kê khai.
 • Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, mẫu số 01/MBAI, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-6-2007 của Bộ Tài chính.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn giải quyết: không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.
 • Cơ quan thục hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cuc thuế hoặc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: cục Thuế hoặc Chi cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan Thuế không phải thông báo kết quả giải quyết.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29-11-2006
  • Nghị định số 85/2007 của Chính phủ;
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-6-2007 của Bộ Tài chính.