DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI LÀM GÌ VÀO CUỐI NĂM?

 

Cuối năm là thời điểm bận rộn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, những công việc doanh nghiệp phải làm cuối năm về pháp lý là rất quan trọng trước khi bước sang năm mới.

Trước khi bước sang năm mới 2023 , doanh nghiệp cần phải hoàn thành các thủ tục pháp lý sau đây:

I. Nộp thuế và hồ sơ khai thuế

TT

Ngày nộp

Thủ tục

Căn cứ pháp lý

1

Chậm nhất ngày 30/01/2023

Nộp lệ phí môn bài

Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

2

Chậm nhất ngày 21/12/2022

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 11/2022;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 11/2022 ( nếu có)

Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

3

Chậm nhất ngày 20/01/2023

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2022

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (0).

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022;

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022 (nếu có).

Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

4

Chậm nhất ngày 01/02/2023

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV 2022 ( đối tượng báo cáo theo quý).

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Công văn 50942/CT-HTr

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2022;

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2022 (nếu có);

- Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý IV/2022.

- Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

II. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng lao động

TT

Ngày nộp

Thủ tục

Nơi nộp

Căn cứ pháp lý

1

Trước ngày 03/01/2023

Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2022 ( nếu có)

Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc

Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

2

Trước ngày 10/01/2023

Báo cáo hằng năm an toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở y tế ( trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử)

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

3

Trước ngày 10/01/2023

Báo cáo Y tế lao động

Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của sở lao động

Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

4

Trước ngày 10/01/2023

Báo cáo tình hình tai nạn lao động

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động 

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

III. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn

Theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXHkhoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, hạn nộp tiền bảo hiểm bắt buộc và kinh phí Công đoàn tháng 12/2020 và 01/2021 như sau:

Thủ tục

Tháng 12/2022

Tháng 01/2023

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Chậm nhất đến ngày 31/12/2022

Chậm nhất đến ngày 31/01/2023

Kinh phí Công đoàn