I. Công ty Cổ phần là gì?

Công ty Cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ sở hữu của nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. 

II. Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần?

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ bắt buộc phải nộp qua mạng

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Bước 3: Nhận kết quả qua bưu điện

III. Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần?

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

 •  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 •  Điều lệ công ty

 •  Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

 •  Bản sao các giấy tờ sau đây:

 •  Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

 •  Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

 •  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 •  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 

Trường hợp không phải chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

 • Đối với công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

IV. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký Công ty Cổ phần?

Tất cả giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ do sai sót thông tin hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định thì người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi. Người nhận được thông báo cần điều chỉnh, bổ sung lại thông tin trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo khi quá thời hạn trên mà vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để dễ dàng theo dõi quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh, bạn cần lưu ý các thông tin sau:

 • Thời gian 03 ngày làm việc nêu trên được tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật)

 • Thời gian 03 ngày làm việc này không tính thời gian bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh.

V. Lệ phí thành lập Công ty Cổ phần?

50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

VI. Nơi nộp hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần?

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.