Theo quy định tại điểm 4 điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì, người gốc Việt Nam định cư tại nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.