BƯỚC 1: 

 • Công việc: Tổ chức ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người lao động, bầu trưởng Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở⇒ Chuyển qua bước 2
 • Người thực hiện: Người lao động (ít nhất 03 người)

BƯỚC 2: 

 • Công việc:

Khi có ít nhất 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn , Ban vận động tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở để tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở, bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Uỷ ban kiểm tra lâm thời Công đoàn cơ sở và thông qua chương trình hoạt động Công đoàn cơ sở

⇒ Chuyển qua bước 3

 • Người thực hiện: ban vận động

BƯỚC 3: 

 • Công việc: 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lập hồ sơ đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở và đoàn viên

 • Người thực hiện: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
 • Văn bản: 

Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Biên bản họp Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở

Danh sách người lao động mong muốn trở thành thành viên Công đoàn

Đơn xin trở thành thành viên Công đoàn kèm 02 hình 2x3cm

Danh sách giới thiệu nhân sự Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra lâm thời Công đoàn cơ sở

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các tài liệu khác tuỳ trường hợp cụ thể

Nếu đủ điều kiện

 • Công việc:

 Quyết định công nhận Công đoàn cơ sở, công nhận công đoàn viên

 Công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Uỷ ban kiểm tra lâm thời Công đoàn cơ sở và các chức danh trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Uỷ ban kiểm tra lâm thời

⇒ Chuyển qua bước 4

 • Người thực hiện: Công đoàn cấp trên trực tiếp
 • Thời gian: 15 ngày lịch

Nếu không đủ điều kiện:

 • Công việc:

 Thông báo không công nhận đoàn viên hoặc Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

 Cử cán bộ thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp thành lập Công đoàn Cơ sở cho người lao động

⇒ Chuyển qua bước 4

 • Người thực hiện: Công đoàn cấp trên trực tiếp

BƯỚC 4: 

 • Công việc:

Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình lễ thành lập Công đoàn có sự tham gia của Công đoàn cấp trên trực tiếp.

GHI CHÚ:

– Người lao động có thể yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc thành lập Công đoàn cơ sở

– Nếu số đoàn viên Công đoàn trong Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở nhiều hơn (dưới 5 đoàn viên) thì bầu trưởng ban vận động trong số đoàn viên công đoàn.

– Việc bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện nguyên tắc bỏ phiếu kín, quá bán, phiếu bầu cử phải có chữ ký của trưởng Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở

LƯU Ý:

Những cá nhân sau đây không được làm thành viên BCHCĐCS:

– Người lao động có quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

– Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, người được uỷ quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, giám đốc nhân sự

– Hiệu trưởng, viện trưởng, phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được uỷ quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

– Xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp

– Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của Toà án

Luật Vạn Tín, Công ty Luật chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho Doanh nghiệp. Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng bảo mật thông tin dành cho người lao động;
 2. Tư vấn và soạn thảo Quy trình biểu mẫu về quản lý lao động, bao gồm: Quy trình tuyển dụng; Quy trình thử việc; Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; Quy trình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động; Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình xử lý kỷ luật người lao động.
 3. Tư vấn về BHXH cho người lao động, tư vấn mức đóng BHXH, đăng ký thay đổi BHXH hàng tháng
 4. Tư vấn xây dựng thang bảng lương, bảng mô tả công việc
 5. Tư vấn xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xây dựng bảng mô tả công việc của từng vị trí công việc
 6. Tư vấn Xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể
 7. Đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể tại Sở Lao động
 8. Tư vấn xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài
 9. Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, bồi thường, các khoản trợ cấp,…
 10. Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, cho nghỉ việc, tạm dừng hợp đồng lao động, sa thải người lao động vi phạm Nội quy lao động …
 11. Tư vấn giải quyết các vi phạm về lao động, tranh chấp lao động