BƯỚC 1:

 • Công việc: Soạn thảo nội quy lao động

⇒ Chuyển qua bước 2

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: Nội quy lao động

Lưu ý: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

BƯỚC 2: 

 • Công việc: Tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn(Có thể điều chỉnh nội quy lao động theo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn)⇒ Chuyển qua bước 3
 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: Văn bản góp ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của Công ty về nội quy lao động

BƯỚC 3: 

 • Công việc: Ban hành nội quy lao động
  ⇒ Chuyển qua bước 4
 • Người thực hiện: người sử dụng lao động
 • Văn bản: Quyết định của Tổng giám đốc về việc ban hành nội quy lao động

BƯỚC 4: 

 • Công việc: Nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh (Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể uỷ quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký nội quy lao động)⇒ Chuyển qua bước 5
 • Nười thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: 

-Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

-Nội quy lao động

-Văn bản góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của Công ty về nội quy lao động

-Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)

 • Thời gian: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động

BƯỚC 5: 

 • Công việc:  Nhận giấy xác nhận về việc đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nếu đã nộp đầy đủ hồ sơ

Nếu nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật

⇒ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho người sử dụng lao động là nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật

Nếu nội quy lao động có quy định trái pháp luật

⇒ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động

⇒ Chuyển qua bước 6

 • Người thực hiện: người sử dụng lao động
 • Văn bản: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động
 • Thời gian: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

BƯỚC 6:

 • Công việc: Người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động
  ⇒ Chuyển về bước 2

Nội quy lao động có hiệu lực

-Người sử dụng lao động  phải gửi nội quy lao động đến Công đoàn cơ sở (nếu có), thông báo cho người lao động về nội dung của nội quy lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc

-Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất , kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Thời gian: Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Sơ đồ quy trình sửa đổi, ban hành, bổ sung nội quy lao động

0002-1-2-753x1024

Luật Vạn Tín, Công ty Luật chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho Doanh nghiệp. Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng bảo mật thông tin dành cho người lao động;
 2. Tư vấn và soạn thảo Quy trình biểu mẫu về quản lý lao động, bao gồm: Quy trình tuyển dụng; Quy trình thử việc; Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; Quy trình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động; Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình xử lý kỷ luật người lao động.
 3. Tư vấn về BHXH cho người lao động, tư vấn mức đóng BHXH, đăng ký thay đổi BHXH hàng tháng
 4. Tư vấn xây dựng thang bảng lương, bảng mô tả công việc
 5. Tư vấn xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xây dựng bảng mô tả công việc của từng vị trí công việc
 6. Tư vấn Xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể
 7. Đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể tại Sở Lao động
 8. Tư vấn xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài
 9. Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, bồi thường, các khoản trợ cấp,…
 10. Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, cho nghỉ việc, tạm dừng hợp đồng lao động, sa thải người lao động vi phạm Nội quy lao động …
 11. Tư vấn giải quyết các vi phạm về lao động, tranh chấp lao động