Theo quy định tại điểm 5 Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.