Những trường hợp được đổi lại thẻ BHYT:

  • Thẻ BHYT bị rách, nát hoặc hỏng.
  • Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
  • Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Hồ sơ đổi thẻ BHYT gồm những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế.
  • Thẻ bảo hiểm y tế.
  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
  • Như vậy khi thẻ BHYT bị rách thì bạn làm Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT tại nơi tham gia BHYt trước đó. Trong thời gian chờ đổi thẻ thì bạn vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.