Theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc và hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.