Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ trong các trường hợp sau đây:

  • Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để làm nghĩa vụ quân sự.
  • Hết hạn hợp đồng lao động.
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu công nghệ.
  • Bị sa thải.
  • Nghỉ hưu.
  • Chết.

Thời gian nghỉ hàng năm được tính như sau:

  • Lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày nghỉ được tăng thêm theo thâm niên tại doanh nghiệp (nếu có), chia cho 12 tháng ( không lấy số thập phân) nhân với số hàng tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hàng năm có lương.