Mỗi bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ luật lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú ở Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú.
  3. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
  4. Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người nước ngoài;
  5. 03 ảnh màu (kích thước 04cm x 04cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh không chụp quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.