Theo quy định thì trước khi tuyển dụng người nước ngoài ít nhất 30 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài trên ít nhất 01 số báo trung ương và ít nhất 1 số báo địa phương bằng một trong các hình thức là báo viết, báo hình, báo nói hoặc báo điện tử về các nội dung: số lượng người cần tuyển, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, mức lương và các khoản thu nhập khác, điều kiện làm việc và một số nội dung khác nếu người sử dụng lao động yêu cầu.