Căn cứ tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền ra quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.