BƯỚC 1:

 • Công việc: Người lao động/người tập nghề/người thử việc khiếu nại đến người sử dụng lao động
 • Người thực hiện: Người lao động/người tập nghề/người thử việc
 • Văn bản: đơn khiếu nại
 • Thời gian: Trong vòng 180 ngày lịch kể từ ngày người khiếu nại nhận hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động (không tính thời gian có trở ngại khách quan).

Lưu ý: Thời gian có trở ngại khách quan là thời gian người khiếu nại bị ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác.

BƯỚC 2 :

 • Công việc: 

– Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính

– Ban hành Quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

⇒ Chuyển qua bước 3

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: 

– Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại

– Quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại

 • Thời gian: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại

Lưu ý: Trong trường hợp hết thời hạn mà khiếu nại của người khiếu nại không được giải quyết, người khiếu nại khởi kiện vụ án ra Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

BƯỚC 3:

 • Công việc: 

– Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần đầu

– Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau và lập biên bản đối thoại

– Ban hành Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định/hành vi bị khiếu nại nếu việc thi hành gây hậu quả khó khắc phục.

⇒ Chuyển qua bước 4

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định/hành vi bị khiếu nại
 • Thời gian: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày lịch (hoặc 45 ngày đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý.

BƯỚC 4:

 • Công việc: 

Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

⇒ Chuyển qua bước 5

 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động
 • Văn bản: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Lưu ý: Nếu người khiếu nại đồng ý với Quyết định khiếu nại lần đầu thì Quyết định khiếu nại có hiệu lực (sau 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)

BƯỚC 5: 

 • Công việc: Gửi Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra
 • Người thực hiện: Người sử dụng lao động

BƯỚC 6:

 • Công việc: 

– Nếu người khiếu nại không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Người khiếu nại khởi kiện vụ án ra toà án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

– hoặc Khiếu nại lần 2

⇒ Chuyển qua bước 7

 • Người thực hiện: Người khiếu nại
 • Thời gian: Sau 30 ngày lịch kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Lưu ý: Trong trường hợp hết thời hạn mà khiếu nại của người khiếu nại không được giải quyết, người khiếu nại khởi kiện vụ án ra Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

BƯỚC 7:

 • Công việc: 

Khiếu nại lần hai

Chánh Thanh tra không thụ lý:

– Thông báo bằng văn bản về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại

Chánh Thanh tra thụ lý:

– Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại

⇒ Chuyển qua bước 8

 • Ngườ thực hiện: Chánh Thanh tra
 • Văn bản:

– Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

– Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại

 • Thời gian: Trong vòng 7 ngày lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại

BƯỚC 8:

 • Công việc: 

– Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai

– Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người sử dụng lao động và người có quyền và nghĩa vụ liên quan nếu xét thấy cần thiết

– Ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định, hành vi bị khiếu nại nếu xét thấy việc thi hành sẽ gây hậu quả khó khắc phục

⇒ Chuyển qua bước 9

 • Người thực hiện: Chánh Thanh tra
 • Văn bản: Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định/hành vi
 • Thời gian: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày lịch (hoặc 60 ngày đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý

BƯỚC 9:

 • Công việc:Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai⇒ Chuyển qua bước 10
 • Người thực hiện: Chánh Thanh tra

BƯỚC 10:

 • Công việc: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cho người sử dụng lao động, người khiếu nại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan
 • Ngườ thực hiện: Chánh Thanh tra
 • Thời gian:Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2

BƯỚC 11:

Người khiếu nại đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

⇒ Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực

BƯỚC 12:

Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

⇒ Người khiếu nại khởi kiện vụ án ra Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính

Sơ đồ Quy trình giải quyết khiếu nại về lao động  theo BLLĐ năm 2021

khiếu-nại-lao-động-1024

Luật Vạn Tín, Công ty Luật chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho Doanh nghiệp. Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng bảo mật thông tin dành cho người lao động;
 2. Tư vấn và soạn thảo Quy trình biểu mẫu về quản lý lao động, bao gồm: Quy trình tuyển dụng; Quy trình thử việc; Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; Quy trình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động; Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình xử lý kỷ luật người lao động.
 3. Tư vấn về BHXH cho người lao động, tư vấn mức đóng BHXH, đăng ký thay đổi BHXH hàng tháng
 4. Tư vấn xây dựng thang bảng lương, bảng mô tả công việc
 5. Tư vấn xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xây dựng bảng mô tả công việc của từng vị trí công việc
 6. Tư vấn Xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể
 7. Đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể tại Sở Lao động
 8. Tư vấn xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài
 9. Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, bồi thường, các khoản trợ cấp,…
 10. Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, cho nghỉ việc, tạm dừng hợp đồng lao động, sa thải người lao động vi phạm Nội quy lao động …
 11. Tư vấn giải quyết các vi phạm về lao động, tranh chấp lao động

Để được tư vấn nhanh chóng, chính xác, bạn hãy liên hệ với Luật Vạn Tín ngay nhé!