CÔNG TY  

Ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM XÃ HỘI

I.                  Đối tượng tham gia:

1.                    Người lao động (NLĐ) Việt Nam

-       NLĐ làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên đều phải tham gia Bảo hiểm xã hội;

-        Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương;

-        Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

2.                    Người lao động là người nước ngoài

Có giấy phép lao động (hoặc chứng chỉ hành nghề) và có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên.

Ngoại trừ trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ từ doanh nghiệp nước ngoài sang doanh nghiệp Việt Nam.

 

II.               Một số quy trình liên quan đến BHXH

STT

CÔNG VIỆC

DIỀN GIẢI

Biểu mẫu

Thời gian

Ghi chú

1

-       Đăng ký mới BHXH cho NLĐ 

-       Báo cáo tăng LĐ tham gia BHXH

NLĐ mới được tuyển dụng và ký kết HĐLĐ

-          Mẫu TK1-TS

-          Mẫu D02-TS

-          Phiếu giao nhận 600

30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động

Lập hồ sơ điện tử và nộp qua internet.

Lưu ý:

Trường hợp công ty có NLĐ đầu tiên, ngoài hồ sơ báo tăng lao động tham gia BHXH, Công ty phải nộp kèm theo hồ sơ dăng ký BHXH lần đầu cho công ty (Phiếu giao nhận 101 kèm theo Giấy phép kinh doanh sao y) để nộp trực tiếp tại BHXH, cấp mã đơn vị (định danh) cho Công ty.

2

-       Báo cáo giảm LĐ tham gia BHXH

 

NLĐ nghỉ việc do chấm dứt HĐLĐ

 

-          Mẫu D02-TS

-          Phiếu giao nhận 600a

Trước ngày cuối cùng của tháng.

-          Lập hồ sơ điện tử và nộp qua internet

-          Lưu ý về đóng BHYT khi báo giảm:

VD: NLĐ nghỉ việc ngày 31/11/2019.

- Nếu Công ty lập hồ sơ vào tháng 12/2019 (từ ngày 01 đến ngày 31/12), thì phải đóng bổ sung giá trị thẻ BHYT tháng 12/2019 và thẻ được sử dụng đến 31/12/2019.

- Nếu Công ty lập hồ sơ vào ngày 28/11 đến trước 1/12 thì chỉ đóng BHXH, BHYT, BHTN BH TNLĐ-BNN đến tháng 11/2019 và được sử dụng thẻ BHYT đến 31/11/2019, không phải đóng bồ sung thẻ BHYT tháng 12/2019.

 

NLĐ nữ hưởng chế độ thai sản

NLĐ hưởng chế độ ốm đau

Người lao động nghỉ hưu

Tạm hoãn HĐLĐ

 

 

 

Thủ tục cho NLĐ nữ hưởng chế độ thai sản

-          Mẫu 01B-HSB

-          Giấy ra viện

-          Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh (bản sao có chứng thực)

-          Phiếu giao nhận 630

- Trong 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc (hoặc có thể ngay sau khi sinh hoặc sau khi ốm đau), NLĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ cho Nhân sự.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Nhân sự có trách nhiệm lập hồ sơ để nộp BHXH.

-       Bước 1: Lập hồ sơ điện tử và nộp qua internet (chỉ ký số và nộp Mẫu 01B-HSB)

-       Bước 2: Chờ mail xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ từ BHXH

-       Bước 3: In thông báo tiếp nhận + tải mẫu 01B-HSB đã nộp + các giấy tờ chứng minh như liệt kệ + phiếu giao nhận 630 gửi tất cả qua đường bưu điện đến BHXH

-       Bước 4: Chờ kết quả BHXH. Nếu thành công, sẽ nhận được email và tiền chi trả cho NLĐ được gửi về tài khoản công ty.

 

 

 

Thủ tục cho NLĐ hưởng chế độ ốm đau

-          Mẫu 01B-HSB

-          Giấy ra viện

-          Phiếu giao nhận 630

6

Chốt sổ Bảo hiểm xã hội

 

-          Sổ BHXH + các tờ rời sổ BHXH

-          Mẫu TK1-TS

-          Phiếu giao nhận 620

 

-       Chỉ được chốt sổ sau khi báo giảm thành công.

-       Gửi qua đường bưu điện

7

Hoàn trả số BHXH cho NLĐ

Nhận lại hồ sơ từ BHXH và bàn giao cho NLĐ

 

 

 

III.           Quy định về tiền lương

1.                    Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như:

-       Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến

-       Tiền ăn giữa ca

-       Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ

-       Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

-       Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác

2.                    Các khoản lương đóng BHXH:

-       Mức lương: Là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thoả thuận.

·           Phụ cấp lương:

·           Phụ cấp chức vụ, chức danh;

·           Phụ cấp trách nhiệm;

·           Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

·           Phụ cấp thâm niên;

·           Phụ cấp khu vực;

·           Phụ cấp lưu động;

·           Phụ cấp thu hút;

-       Các phụ cấp có tính chất tương tự;

-       Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

-       Mức lương đóng bảo hiểm tối thiểu

Căn cứ Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức đóng bảo hiểm xã hội như sau: 

·           Mức tiền lương đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

·           Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.

·           Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Căn cứ Điều 3, Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về mức lương tối thiểu vùng như sau:

Vùng 

Mức lương tối thiểu vùng 

Vùng I

4.180.000 đồng/tháng

Vùng II

3.710.000 đồng/tháng 

Vùng III

3.250.000 đồng/tháng 

Vùng IV

2.920.000 đồng/tháng 

 

Mức lương tham gia BHXH tối thiểu dành cho những người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là: 4.180.000 đồng/tháng

Mức lương tham gia BHXH cho những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động đã qua đào tạo, học nghề (cao ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng): 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600 đồng/tháng.