Căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT – BTC đã sửa đổi, bổ sung căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế chính là thu nhập chịu thuế và là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10% thời điểm tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản thừa kế, quà tặng.

Cách tính thuế cụ thể như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x

Thuế suất 10%

Ví dụ: Ông A có diện tích đấy là 60m2 tại số 58 đường C, quận B thành phố Hà Nội. Tháng 12 – 2014, ông A quyết định để lại thừa kế diện tích đất này cho chị C là cháu gái của ông A. Mảnh đất thuộc vị trí số 1, giá trị 39.600.000 đồng/m2 ( theo Quyết định số 63/2013/QĐ – UBND ngày 25 – 12 – 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2014). Tháng 01 – 2015. Chị C đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất này. Vậy số thuế thu nhập cá nhân mà chị C phải nộp khi được thừa kế diện tích đất của ông A là: ((39.600.000 đồng x 60) – 10.000.000)) x 10% = 236.600.000 đồng.