Điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm quy định về thử việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ như sau:

  • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.