Luật lý lịch tư pháp quy định những trường hợp sau đây không được cấp phiếu lý lịch tư pháp:

  1. Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không được ủy quyền.
  2. Người đang là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự.

Như vậy, trường hợp người nước ngoài xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp nêu trên thì không được cấp phiếu lý lịch tư pháp.