Điểm a, Khoản 7, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là xe ô tô có hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định cho phép từ 20 đến 35 km/h sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Như vậy hành vi chạy xe vượt quá tốc độ quy định 25 km/h đối với xe ô tô và mức xử phạt vi phạm hành chính 6.000.000 đồng là đúng theo quy định pháp luật.