Trong nhiều năm qua, Công ty Luật Vạn Tín là đối tác chính về thu hồi nợ của Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Societe Generale (SGFV),  HD Saison, Vpbank, Prudential Finance … Công ty TNHH Vinatoken, Công ty Generalimex, Công ty Hoàng Minh Phát, Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thuận và nhiều doanh nghiệp khác.

Luật Vạn Tín được các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tin tưởng và ủy quyền để đại diện tiến hành thu hồi các khoản nợ của khách hàng tại các địa bàn cả nước.

Luật sư của Luật Vạn Tín là những chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực xử lý nợ nói riêng, tư vấn và tranh tụng nói chung, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng hỗ trợ một cách hiệu quả nhất về dịch vụ thu hồi nợ, cũng như hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh mà Quý khách hàng đang vướng mắc.

 Luật Vạn Tín thực hiện công việc thu hồi nợ theo các bước sau đây:

Bước 1: Giao nhận hồ sơ công nợ

 • Bên nhận hồ sơ: đại diện theo chỉ định/ giới thiệu của Công ty Luật Vạn Tín (LVT)
 • Bên giao hồ sơ: đại diện theo chỉ định/ giới thiệu của khách hàng.
 • Thực hiện tiếp nhận: việc bàn giao hồ sơ được thực hiện như sau:

Hồ sơ gốc vẫn được lưu tại Cty khách hàng.

Hồ sơ được bàn giao bao gồm các tài liệu sau (theo danh mục tài liệu liệt kê ):

 • Toàn bộ hồ sơ thu hồi nợ hiện có: hợp đồng, xác nhận công nợ, biên bản giao hàng/cấp tín dụng, biên bản họp, …
 • Phương án xử lý nợ và thu giữ xử lý TSBĐ (các phương án mà khách hàng đã thực hiện);
 • Các tài liệu khác liên quan đến việc xử lý nợ và xử lý TSBĐ.

Nếu hồ sơ bàn giao đầy đủ, Luật Vạn Tín sẽ xác nhận với khách hàng về việc tiếp nhận hồ sơ và lập Biên bản bàn giao hồ sơ xử lý nợ (theo mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ xử lý nợ).

Nếu hồ sơ bàn giao chưa đầy đủ thì LVT có trách nhiệm yêu cầu khách hàng hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.

LVT lập Sổ theo dõi Hồ sơ xử lý nợ để tổng hợp, quản lý.

Bước 2: Xem xét, đánh giá hồ sơ

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Bước 1, LVT có trách nhiệm xem xét, đánh giá hồ sơ, phương án xử lý nợ của khách hàng hoặc lập phương án xử lý trước khi trình cho khách hàng quyết định. LVT xem xét, đánh giá, lập phương án trên cơ sở:

 • Nghiên cứu và thẩm định hồ sơ;
 • Làm việc với bên thiếu nợ, bên thứ ba, Công An …(nếu có) để kiểm tra, đánh giá tình hình, khả năng trả nợ/thiện chí trả nợ của người thiếu nợ,…;
 • Kiểm tra, phân tích đánh giá thực trạng tài sản và khả năng xử lý tài sản của người thiếu nợ.
 • Các trường hợp LVT xây dựng phương án mới để xử lý nợ:
 • LVT có ý kiến khác đối với Phương án xử lý nợ của khách hàng;
 • Trường hợp do khách hàng yêu cầu.
 • Các phương án xử lý nợ của LVT gồm 4 phương án chính:
 • Tiếp tục đôn đốc trả nợ, nhắc nợ,
 • Phối hợp với gia đình, người thân, cơ quan làm việc, cơ quan chính quyền địa phương … để đôn đốc khách hàng trả nợ.
 • Xử lý tài sản bảo đảm;
 • Khởi kiện;

Bước 3: Phê duyệt phương án xử lý nợ

 • Sau khi thực hiện rà soát, xử lý hồ sơ, thẩm định, đề xuất phương án, LVT lập Đề xuất phương án xử lý nợ gửi khách hàng xem xét, quyết định.

Bước 4: Thực hiện phương án xử lý nợ 

 • Làm việc với người thiếu nợ, các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện các công việc theo phương án đã được phê duyệt;
 • Phối hợp với khách hàng để triển khai thực hiện phương án, giải pháp xử lý nợ đã được phê duyệt.
 • Đônđốc việc trả nợ.
 • Nếu đôn đốc trả nợ không có kết quả, LVT tiến hành phối hợp cùng KH thực hiện khởi kiện ra Toà án, Công An hoặc cơ quan Nhà nước.

Bước 5: Báo cáo kết quả xử lý Nợ 

 • LVT lập Báo cáo gửi khách hàng về tình hình xử lý các khoản nợ.
 • Đề xuất, tư vấn hướngxử lý tuỳ theo tình huống.

Luật Vạn Tín thực hiện công tác thu hồi nợ như sau:

Giai Đoạn Thương Lượng

 • Trong giai đoạn này, chúng tôi, với tư cách đại diện cho Quý khách hàng sẽ soạn thảo và gửi thư nhắc nợ cho các bên nợ, tư vấn và phân tích các hậuquả pháp lý của bên nợ, yêu cầu các bên nợ thanh toán nợ.
 • Đồngthời với việc gửi thư nhắc nợ, Luật Vạn Tín sẽ làm việc và thương lượng với bên vay để yêu cầu thanh toán cho Quý khách hàng hàng.
 • Điểutra, thu thập thông tin, chứng cứ về khả năng trả nợ bên nợ,  tài sản trả nợ.

Giai Đoạn Khởi Kiện

Nếu bên nợ không thanh toán trong giai đoạn thương lượng, Luật Vạn Tín sẽ tiến hành khởi kiện tại tòa án. Chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho Quý khách hàng về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc khởi kiện, thủ tục tố tụng tại toà án và các quy định khác;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị các tài liệu cần thiết khác có liên quan;
 • Nộp đơn khởi kiện cho tòa án;
 • Tham gia tố tụng tại Toà án;
 • Tham gia thi hành án để thu hồi nợ;

Trên đây là bài viết của Luật Vạn Tín về Những vấn đề cần lưu ý trước khi thành lập doanh nghiệp. Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ Luật Vạn Tín.