Mẫu đơn yêu cầu tuyên bố mất tích theo đính kèm chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục dân sự.

mau-don-yeu-cau-tuyen-bo-mat-tich