Khi bạn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thì khi muốn rời địa phương bạn phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú, đồng thời phải có giấy phép của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó.