Theo quy định tại Điều 26, 28, 30, 32 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì các tranh chấp có thể khởi kiện ra tòa, bao gồm:

  • Những tranh chấp về dân sự.
  • Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình.
  • Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại.
  • Những tranh chấp về lao động.