I. Khái niệm chung và đặc điểm

1.1 Khái niệm

Căn cứ Điều 79, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2021:

Hộ kinh doanh làm một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ gia đình.

Lưu ý: Không phải đăng ký hộ kinh doanh đối với:

Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, bảo hiểm, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, dịch vụ có thu nhập thấp, trừ trường hợp kinh doanh các ngành học, đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thấp nhập áp dụng trên phạm vi địa phương.

1.2 Đặc điểm

– Không có tư cách nhân

– Trách nhiệm đối với các khoản nợ: Cá nhân, các thành viên trong gia đình đăng ký kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng nghĩa với việc, nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ, hộ kinh doanh phải lấy cả tài sản không đầu tư vào hộ kinh doanh để trả nợ

– Chủ sở hữu thành lập chỉ có thể là cá nhân hoặc các thành viên trong gia đình và là công dân Việt Nam

– Phạm vi hoạt động: chỉ trong phạm vi toàn quốc

II. Các vấn đề cần lưu ý trước khi thành lập hộ kinh doanh

2.1 Chủ sở hữu thể thiết lập hộ kinh doanh

– Chủ sở hữu thể thiết lập hộ kinh doanh là một trong hai đối tượng nhóm sau:

+ Một cá nhân thành lập, đồng thời là chủ hộ kinh doanh

+ Các thành viên trong gia đình thành lập, cấp quyền cho một người trong việc bảo hộ đại diện, khi đó, người này là chủ hộ kinh doanh.

=> Có thể thấy, từ ngày 04/01/2021, chủ hộ kinh doanh không còn là hộ gia đình nữa, thay vào đó mọi người được thành viên trong gia đình quyền làm đại diện hộ kinh doanh sẽ là chủ hộ kinh doanh đó.

=> Đồng thời, theo quy định mới, “nhóm cá nhân Việt Nam” được quy định tại Điều 66 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP không được thành lập hộ kinh doanh. This thing is get also range of about object to set up the kinh doanh, from 03 group object down and 02 group object.

Điều kiện đối với chủ thể thành lập hộ kinh doanh:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình phải trả lời các điều kiện sau:

+ Là công dân Việt Nam có  năng lực điều hành toàn bộ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hỗ trợ kinh doanh theo quy định, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực của dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ vi;
 • Người đang truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý chính tại cơ sở cai nghiện, bắt buộc giáo dục cơ sở hoặc đang bị cấm thi hành. đảm bảo nhiệm vụ, cấm vận hành nghề hoặc làm việc nhất định;
 • Other fields are have links.

Lưu ý:  Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ  trường hợp được xếp hạng nhất của các thành viên hợp danh. render.

2.2 Tên hộ kinh doanh (Điều 88, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP)

– tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành phần theo thứ tự sau đây:

+ Cụm từ “Hộ kinh doanh”;

+ Riêng tên của hộ kinh doanh.

Riêng tên được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu phạm vi truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

– Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

– Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi cấp huyện .

2.3 Địa điểm kinh doanh (Điều 86, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP)

– Mỗi hộ kinh doanh chỉ được đăng ký một trụ sở kinh doanh.

– Ngoài trụ sở hộ kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm kinh doanh, nhưng phải thông báo cho Cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường đối với các địa điểm kinh doanh này.

Lưu ý:

– Không thể sử dụng nhà chung cư, nhà ở tập thể làm địa điểm kinh doanh (trừ nhà chung cư có mục đích được xây dựng có mục tiêu sử dụng hợp nhất để ở và kinh doanh, tuy nhiên, khi cơ quan thuế xuống kiểm tra tra, quý khách hàng phải có giấy tờ chứng minh cho công việc nhà chung cư đó được phép kinh doanh) (căn cứ Điều 6, Luật Nhà ở 2014)

– Đối với công việc kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Quý khách hàng phải bảo đảm được địa chỉ kinh doanh đó đáp ứng được yêu cầu theo quy định như về diện tích, hệ thống, hoạt động cấu trúc,…

Ví dụ:  Căn cứ Điều 4, Nghị định 54/219 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01/09/2019, quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, trong đó có quy định:

– Phòng hát phải có tích diện sử dụng từ 20 m2 trở lên, không chỉ phụ chương trình;

– Không đặt chốt cửa trong phòng hát hoặc đặt báo động thiết bị (trừ các thiết bị báo cháy);

– Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, thứ tự.

2.4 Vốn kinh doanh

Trước khi tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Quý Khách hàng phải xác định được nguồn vốn kinh doanh của mình để có tài sản ban đầu nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, luật không quy định tối đa số vốn hay tối thiểu khi thành lập hộ kinh doanh. Do đó, đăng ký số vốn bao nhiêu phần trăm là thuộc tính của Quý Khách hàng và tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề mà Quý Khách hàng đăng ký muốn hướng đến.

Việc chọn số vốn kinh doanh cũng thuộc về kinh nghiệm và nền tảng của chủ hộ kinh doanh. If is support new kinh doanh not have the experience in the Operating, manager of business business, thì nên để số vốn vừa phải, đủ khả năng của mình. Khi công việc kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, có dấu hiệu phát triển dần dần thì mới nên đăng ký tăng vốn kinh doanh lên cao hơn.

2.5 Ngành, nghề kinh doanh (Điều 89, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP)

>>> Từ lĩnh vực dự định kinh doanh, Quý Khách hàng tra cứu ngành tương ứng theo đường link  :  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/NganhNghe.aspx 

Vi dụ:  Lĩnh vực kinh doanh là sản xuất, bán đồ điện gia dụng, Quý khách hàng ấn “Ctrl” “F”, sau đó tìm kiếm các từ khóa “sản xuất”, “buôn bán”, “đồ điện gia dụng dụng ”,… sau đó tìm kiếm ngành, nghề kinh doanh phù hợp.

– Riêng với công việc kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như karaoke, sản xuất mỹ phẩm,… thì trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, Quý Khách hàng phải trả lời đầy đủ các điều kiện theo quy định và bảo đảm trả lời các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động (Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại Phụ lục IV Luật đầu tư 2020).

– Bên cạnh đó, có một số ngành nghề hỗ trợ kinh doanh không được kinh doanh, bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp (tổ chức tín dụng, dịch vụ kế toán, bảo hiểm, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,…. )

2.6 Số lao động

Cannot limit.

No Lao window start up under 10 people as rule at Nghị quyết 78/2015 / NĐ-CP.

2.7 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể:

– Đối với việc hộ kinh doanh làm một cá nhân đăng ký và làm chủ:  mọi quyền và nghĩa vụ đều thuộc về cá nhân này.

 Đối với kinh doanh của hộ gia đình, do một người đại diện làm chủ hộ: quyền lợi và nghĩa vụ được phân chia như sau:

     + Đối đầu với hộ chủ:

 • Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
 • Đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết công việc, đơn nguyên, đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Người quản lý khác, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

     + Đối mặt với các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

 • Chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Lưu ý:  Đối với trường hợp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ, thì cả chủ và các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ. phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

III. Các loại thuế phải nộp

Đối với kinh doanh có doanh thu trên 100.000.000 đồng / năm và không thuộc các trường hợp được miễn thuế, thì phải nộp các loại thuê sau:

– Lệ phí môn bài hàng năm (được miễn phí trong năm đầu thành lập);

– Gia tăng giá trị;

– Cá nhân Tax Thu nhập.

IV. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

– Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh gồm các bước cơ bản sau:

+ Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao có CMND chứng thực, Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh; thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (các trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 • Bản sao biên soạn họp thành viên hộ gia đình về công việc thành lập hộ kinh doanh trong các trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với các trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh.

+ Bước 2 : Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ban nhân sự cấp quận / huyện, nộp lệ phí và nhận về Giấy biên nhận

+ Bước 3 : Sau 03 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ, nhận kết quả tại hồ sơ nộp.

– Cơ quan giải quyết : Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ban nhân sự cấp quận / huyện

– Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp lệ hồ sơ.

Trên đây, là toàn bộ bài viết của Luật Vạn Tín về chủ đề Năm 2021, Thành lập hộ kinh doanh và các vấn đề cần lưu ý.

Nội dung tư vấn và quy định được chiếu trong bài viết này là tại điểm tư vấn và có thể không có hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng đọc bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết và hổ trợ thực hiện. Vui lòng liên hệ Luật Vạn Tín.