CÔNG TY  

Ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả tuyển dụng

Kính gửi:

Trước tiên, Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của công ty chúng tôi.

Sau khi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phỏng vấn, Công ty thông báo: Anh/Chị không trúng tuyển vào vị trí:

Trường hợp Anh/Chị muốn nhận lại hồ sơ, xin vui lòng liên hệ -Phòng NS.  Nếu Anh/Chị không lấy lại hồ sơ, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ Anh/Chị vào hồ sơ lưu (ứng viên tiềm năng).

Trân trọng kính chào!

 

TP. NHÂN SỰ