Điểm d, khoản 2, Điều 5 Nghị định 46/2016 quy định người điều khiển xe ô tô có hành vi không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.