Theo quy định tại Pháp lệnh số 10/2009/ UBTVQH12 về án phí, lệ phí tòa án thì có các loại án phí sau:

  • Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch.
  • Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch.
  • Án phí dân sự phúc thẩm.

Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.

Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.