Vì con bạn là bị cáo chưa thành niên mà theo quy định của pháp luật trong trường hợp này nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ.

Như vậy nếu gia đình bạn không mời luật sư bào chữa cho con mình thì sẽ có luật sư chỉ định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con bạn.