Điểm 2 khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các hành vi sau:

  • Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ.
  • Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Như vậy theo quy định trẹn thì hành nghị người chạy xe ô tô không nhường đường cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.