LUẬT VẠN TÍN cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật về nhà đất như sau:

 • Tư vấn pháp luật về mua bán, chuyển nhượng nhà đất;

 • Tư vấn pháp luật về tặng cho nhà đất;

 • Tư vấn pháp luật về cho thuê nhà đất;

 • Tư vấn pháp luật về vay, thế chấp nhà đất;

 • Tư vấn pháp luật về lập di chúc, hưởng thừa kế nhà đất;

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục mua bán căn hộ, nhà chung cư;

 • Tư vấn pháp luật về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam;

 • Tư vấn pháp luật về người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam;

 • Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng thuê nhà, thuê văn phòng;

 • Tư vấn thủ tục xin Giấy phép xây dựng nhà ở;

 • Tư vấn thủ tục xin hoàn công nhà ở;

 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

 • Tư vấn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thuộc diện quy hoạch;

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về nhà đất, tranh chấp liên quan đến giao dịch nhà đất.

LUẬT VẠN TÍN thực hiện các công việc cụ thể như sau: 

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý đến nhà đất như: điều kiện pháp lý của nhà đất, các bên giao dịch nhà đất, trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà đất;

 • Xem xét, đánh giá, thẩm định tính pháp lý của nhà đất trước khi tiến hành các giao dịch nhà đất;

 • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng trong các giao dịch nhà đất;

 • Soạn thảo các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến giao dịch nhà đất;

 • Trích lục các giấy tờ pháp lý (nếu có) đến nhà đất, giấy tờ cá nhân của khách hàng;

 • Thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực các giao dịch nhà đất;

 • Liên hệ đơn vị đo vẽ để lập bản vẽ nhà đất;

 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ nhà đất tại Cơ quan nhà nước;

 • Thực hiện khai thuế, tính thuế liên quan đến nhà đất, tiền sử dụng đất…

 • Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến nhà, đất.